Tillbaka till startsidan

Bidragsformulär

Fyll i formuläret nedan och ladda upp bilagor.

Vi behöver bidraget senast fredag den 2 november.

Pris 995.- per inskickat bidrag.

Juryn kommer att ta hänsyn till följande kriterier vid bedömningen av bidragen till Magnet Awards:

Strategi – Tanken bakom, utmaningen och förmågan att få kampanjen att gå i linje med övergripande verksamhetsstrategi; mål, position, utveckling…

Idéhöjd – Att med en stark och tydlig idé lyckas nå in i människors medvetande och beröra. Väcka intresse och skapa initial förståelse för budskapet.

Tydlighet – Förmågan att få fram ett budskap.

Relevans – Att budskapet är relevant, både för avsändaren och mottagaren.

Hantverket – Hantering av det visuella och textuella, form, bilder, typografi…

Effekt – Kommunikationens mätbara resultat.

Kampanjerna utvärderas i delarna: strategi (20%), genomförande (20%) kreativitet (20%) och effekt (40%). Det enda undantaget är den öppna klassen, där kreativitet står för 100%.

Din kontaktinformation:

 

Om kampanjen:

 
 
Välj kategori:

Bakgrund:
Beskriv bakgrunden med högst 2500 tecken. Juryn behöver förstå ramarna för uppdraget och själva utmaningen. Beskriv gärna komplexiteten, reglerna ni navigerat efter, verksamhetens attraktivitet och andra förutsättningar som gör det möjligt att ”vikta” ert bidrag mot de andra.

Strategi:
Beskriv strategin med max 2500 tecken. Juryn behöver förstå planen bakom och de val som ledde fram till lösningen. Beskriv gärna målgrupper, positioneringsval, syfte och målsättning och annat som gör bidraget möjligt att förstå.

Lösning:
Beskriv lösningen med max 2500 tecken. Juryn behöver förstå hur ni valt att genomföra utmaningen rent kommunikativt och hur lösningen hänger ihop med problemställning, strategi och mål. Beskriv gärna tankegångar kring val av tidsperiod, kanaler, medietyp etc. Beskrivningen stöttas genom att bifoga relevant dokumentation såsom (förklarings)filmer, skärmdumpar, ljudfiler, bilder, annonser och annat visuellt beskrivande material.

Resultat:
Beskriv den mätbara effekten med max 2500 tecken. Det handlar om resultatet och vad kommunikationen uppnått utifrån satta KPIer och mål. Alla typer av effekttal är intressanta så länge de påvisar att lösningen har fungerat. En stor fördel är om juryn också får ta del av budget, vilka uppskattade investeringar som gjorts för att nå uppvisat resultat. Det gör det möjligt att ”vikta” bidragen mot varandra.

Annonsfil:
Ladda upp en pdf eller jpg-fil av materialet (undantag film, se fält nedan). Max 12 MB.
Vid eventuella uppladdningsproblem kan fil sändas till info@whydentify.se

Filmlänk:
Bifoga länk till filmen där den finns uppladdad:

Ta en sista koll att alla fält är korrekt ifyllda och allt material är uppladdat.

[recaptcha]

Tillbaka till startsidan