7 TÄVLINGSKATEGORIER

Magnet Awards lyfter fram de bästa kommunikationslösningarna från Sveriges arbetsgivare och ökar värdet av det kvalitativa arbete som görs. Genom att belöna de arbetsgivare som gör det riktigt bra växer den arena som både höjer den kreativa nivån, och skapar mätbara resultat av Employer Branding. Internt och externt.

Employer Branding-bidragen utvärderas i delarna: strategi & genomförande (30%), kreativitet (30%) och effekt (40%). Det enda undantaget är den öppna klassen, där kreativitet står för 100%.

Employer Branding med syfte att bygga kännedom, attraktionskraft och att rekrytera framtida talanger.

Kategorin innefattar bidrag där den mätbara effekten har en tydlig koppling till det kreativa arbetet. Det kan handla om allt från en mindre punktinsats till ett större integrerat kommunikationskoncept som t.ex. omfattar sociala medier, film, events, traditionell annonsering eller PR. Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori.

Effekttal juryn vill se kan handla om kvalitet på kandidaterna, andel inbound, utveckling på olika listor, antal eventdeltagare, sänkta anställningskostnader, tidsåtgång för att rekrytera, antal som gillar/delar/kommentarer eller andra relevanta mätetal som indikerar värdet som skapats.

Introduktion av teknologi och lösningar som ökar omställningstakten hos HR och har förbättrat arbetsgivarkommunikation, dialog eller interaktion med medarbetare och/eller kandidatmarknaden. Här är det viktigt att lyfta fram kandidat- och medarbetarupplevelsen.

Arbetet kan till exempel ha resulterat i att ni gjort ett tydligt skifte från analoga till digitala kanaler, introducerat innovativa eller gränsöverskridande verktyg/system/plattformar eller skapat nya digitala flöden och processer. Allt med syfte att öka kvalitet, effektivitet och/eller upplevelse inom rekrytering, Employer Branding eller Learning & Development. Effekttal juryn vill se är när teknologisk innovation och/eller digitala strategiska vägval ger kommunikationsupplevelser som skapar resultat.

Kommunikation och aktiviteter som görs för att officiellt visa ståndpunkt som arbetsgivare; att man lever som man lär och därmed säkerställer och utvecklar social och etisk hållbarhet.

Kategorin innefattar bidrag där den mätbara effekten har en tydlig koppling till det kreativa arbetet. Det kan handla om allt från punktinsatser för att stärka mångfald, jämställdhet och inkludering. Eller manifesteras i form av en tydlig och väl förankrad ”kompass” för att navigera, kommunicera och agera rätt över tid. Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori. Effekttal juryn vill se kan handla om hur medarbetarna eller omvärlden uppfattar er sociala och etiska styrka, era ställningstaganden och er position som arbetsgivare i dessa frågor.

Arbetsgivarkommunikation ur ett helhetsperspektiv är centralt för Grand Prix. Detta är mästerskapstiteln som delas ut för årets mest kompletta Employer Branding-arbete.

Kategorin handlar om hur en arbetsgivare metodiskt har jobbat över tid för att skapa och genomföra strategier, hur man har levandegjort varumärket och vilka kulturella förflyttningar som gjorts – en total som också ska ha bevisat sig genom mätbarhet och resultat.
Grand Prix tilldelas den arbetsgivare som kan uppvisa:
– En väl förankrad strategi för intern och extern Employer Branding
– En hög genomförandenivå och röd tråd genom all kommunikation
– Kreativ höjd i ett flertal aktiviteter
– Tydlig effekt av sitt arbete

Arbetsgivarkommunikation med syfte att levandegöra och stärka verksamhetens inre varumärke; bygga intern stolthet, tända glöden hos medarbetarna, samt att långsiktigt skapa förutsättningar för att behålla de människor som bygger värdet i verksamheten.

Arbetet kan beröra allt från kultur och introduktion till lärande och re-skill och vara allt från en mindre punktinsats till ett större integrerat kommunikationskoncept som t.ex. omfattar sociala medier, film eller interna events . Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori. Effekttal juryn vill se kan handla om ökad produktivitet/effektivitet, lägre rekryteringskostnader, utveckling på olika listor, lägre anställningskostnader, antal som gillar/delar/kommentarer eller andra relevanta mätetal som indikerar värdet som skapats.

Kategorin lyfter fram fram svenska verksamheter utomlands och utländska arbetsgivares kommunikation i Sverige, där man har arbetat med sitt Employer Brand på ett framgångsrikt sätt.

Kategorin innefattar bidrag där den mätbara effekten har en tydlig koppling till det kreativa arbetet. Det kan handla om allt från en mindre punktinsats till ett större integrerat kommunikationskoncept som t.ex. omfattar sociala medier, film, events, traditionell annonsering eller PR. Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori. Effekttal juryn vill se kan handla om kvalitet på kandidaterna, andel inbound, utveckling på olika listor, antal eventdeltagare, sänkta anställningskostnader, tidsåtgång för att rekrytera, antal som gillar/delar/kommentarer eller andra relevanta mätetal som indikerar värdet som skapats.

Kategorin innefattar initiativ och/eller kampanjer som inte passar in i någon av de övriga tävlingskategorierna, eller som ännu inte hunnit uppvisa mätbara resultat. men som ändå bör lyftas fram och hedras.

Bidragen i ”Öppen klass” är de enda som till 100 % bedöms för sin kreativa höjd och nytänkande/utmanande lösning. Friheten är stor – det kan handla om allt från installationer och stunts till mer permanenta satsningar som ligger ”utanför boxen”.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori. Juryn ser även gärna att bidrag som (ännu) inte uppvisat tillräcklig mätbar effekt, men som fortfarande bedöms som stark kommunikation, också tävlar här. Det enda tydliga kriteriet är att bidraget huvudsakligen är avsett att stärka arbetsgivarens Employer Brand och/eller att driva rekrytering.

Sista inlämningsdag är onsdag 15 december. Läs mer här. Priset för att tävla är 1995:-. Arbetsgivare som vill tävla med fler bidrag och/eller i fler kategorier betalar endast 995:- för varje efterföljande inskickat bidrag. Moms tillkommer.

Magnet Awards är en Non Profit-tävling. Alla intäkter går till juryarbetet och till att skapa en fantastisk digital upplevelse av prisceremonin i Magnet Awards den 17 februari 2022. Lika självklart hjälper intäkterna till att etablera Employer Branding på en större och bredare arena.