8 TÄVLINGSKATEGORIER

Magnet Awards lyfter fram de bästa kommunikationslösningarna från Sveriges arbetsgivare och ökar värdet av det kvalitativa arbete som görs. Genom att belöna de arbetsgivare som gör det riktigt bra växer den arena som både höjer den kreativa nivån, och skapar mätbara resultat av Employer Branding. Internt och externt.

Employer Branding-bidragen utvärderas i delarna: strategi & genomförande (30%), kreativitet (30%) och effekt (40%). Det enda undantaget är den öppna klassen, där kreativitet står för 100%.

Kategorin innefattar kommunikation och aktiviteter riktade mot studenter, med syftet att levandegöra och stärka verksamhetens Employer Brand. Här premieras bidrag som resulterat i att talanger attraherats och rekryterats för fast tjänst, sommarjobb, praktik, exjobb eller liknande.

Arbetet kan vara allt från en mindre punktinsats till ett större integrerat kommunikationskoncept som t.ex. omfattar sociala medier, film, events, traditionell annonsering eller PR.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori. Effekttal juryn vill se kan handla om antal relevanta kandidater, andel inbound, utveckling på olika listor, antal eventdeltagare, anställningskostnader, tidsåtgång för att rekrytera, antal som gillar/delar/kommentarer eller andra relevanta mätetal som indikerar värdet som skapats.

Kategorin innefattar kommunikation och aktiviteter riktade mot Professionals, dvs de yrkesverksamma. Här premieras bidrag som levandegör verksamhetens Employer Brand och stärker relationen med de talanger ni vill rekrytera.

Arbetet kan vara allt från en mindre punktinsats till ett större integrerat kommunikationskoncept som t.ex. omfattar sociala medier, film, events, traditionell annonsering eller PR.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori. Effekttal juryn vill se kan handla om antal relevanta kandidater, andel inbound, utveckling på olika listor, antal eventdeltagare, anställningskostnader, tidsåtgång för att rekrytera, antal som gillar/delar/kommentarer eller andra relevanta mätetal som indikerar värdet som skapats.

Kategorin innefattar kommunikation och aktiviteter riktade mot de egna medarbetarna, med syftet att levandegöra och stärka verksamhetens Employer Brand, öka intern stolthet och engagemang, samt skapa långsiktig hållbarhet och behålla önskad kompetens.

Arbetet kan vara allt från en mindre punktinsats till ett större integrerat internkommunikationskoncept som tex omfattar film, events, intranät, interna nyhetsbrev, kick-offs, introduktions- och utvecklingsprogram eller annan intern marknadsföring.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori. Effekttal juryn vill se kan handla om minskad personalomsättning, engagemangspoäng, antal interna sökanden, hälsotrend och frisktal, antal referrals eller andra relevanta KPIer.

Kategorin innefattar film och video som huvudsakligen är avsedd att levandegöra och stärka arbetsgivarens Employer Brand och/eller att driva rekrytering.

Arbetet kan vara enkla lösningar eller större kommunikativa utmaningar som i rörlig form visats på karriärsajter, i sociala medier, på TV, vid events eller i undantagsfall endast internt.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori. Effekttal juryn vill se kan tex handla om respons i målgrupp, interaktion, viral spridning, likes, kommentarer, intern delning eller olika former av utmärkelser.

Kategorin innefattar kommunikation och aktiviteter som görs för att officiellt visa upp arbetsgivarens ståndpunkt (”stand”), att man lever som man lär och därmed säkerställer och utvecklar social och etisk hållbarhet.

Arbetet kan vara punktinsatser för att stärka mångfald, jämställdhet och inkludering. Eller att ha en tydlig och väl förankrad kompass för att navigera, kommunicera och agera rätt över tid.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori. Effekttal juryn vill se kan handla om hur medarbetare eller externa uppfattar arbetsgivarens sociala och etiska styrka, ställningstaganden och position.

Kategorin innefattar satsningar på ny teknologi och lösningar som ökar omställningstakten hos HR och har förbättrat arbetsgivarens kommunikation, dialog eller interaktion med medarbetare och/eller kandidatmarknaden.

Arbetet kan till exempel innebära att man gjort ett tydligt skifte från analoga till digitala kanaler, introducerat innovativa eller gränsöverskridande verktyg/system/plattformar eller skapat nya digitala flöden och processer – alt med syfte att öka kvalitet, effektivitet och/eller upplevelse inom rekrytering, Employer Branding eller Learning & Development.

Effekttal juryn vill se är när teknologisk innovation och/eller digitala strategiska vägval ger kommunikationsupplevelser som skapar resultat.

Kategorin innefattar initiativ och/eller kampanjer som inte passar in i någon av de andra tävlingskategorierna men som ändå bör lyftas fram och hedras.

Bidragen i ”Öppen klass” är de enda som till 100 % bedöms för sin kreativa höjd och nytänkande/utmanande lösning. Friheten är stor – det kan handla om allt från installationer och stunts till mer permanenta satsningar som ligger ”utanför boxen”.

Här ber vi dig motivera varför ditt bidrag är relevant för bedömning i just denna kategori. Juryn ser även gärna att bidrag som (ännu) inte uppvisat tillräcklig mätbar effekt, men som fortfarande bedöms som stark kommunikation, också tävlar här. Det enda tydliga kriteriet är att bidraget huvudsakligen är avsett att stärka arbetsgivarens Employer Brand och/eller att driva rekrytering.

Mästerskapstiteln delas ut får årets helhetliga Employer Branding-arbete. Grand Prix tilldelas den arbetsgivare som kan uppvisa

  • en väl förankrad strategi för intern och extern Employer Branding
  • en hög genomförandenivå och röd tråd genom all kommunikation
  • kreativ höjd i ett flertal aktiviteter
  • tydlig effekt av sitt arbete

Arbetet kan antingen ha tävlat i en enskild kategori eller vara summan av en total kommunikationsinsats som imponerar utöver det vanliga.

Sista inlämningsdag är 8 oktober. Bidrag skickas här och priset för att tävla är 1490:-. Arbetsgivare som vill tävla med fler bidrag och/eller i fler kategorier betalar endast 990:- för varje efterföljande inskickat bidrag. Moms tillkommer.

Magnet Awards är en Non Profit-tävling. Alla intäkter går till juryarbetet och till att skapa en fantastisk liveupplevelse av Magnet den 20 november. Lika självklart hjälper intäkterna till att etablera Employer Branding på en större och bredare arena.