Magnet Awards
Tävlingsåret 2023

5-årsjubileum!

Magnet Awards är en non-profit kunskapsarena som årligen arrangerar SM i Employer Branding, en tävling för arbetsgivare som skapar mätbar skillnad.

Bidragsinlämning
öppnar östen 2023