PARTNERS

Som Sveriges ledande företagshälsa ser vi på Previa det som vår viktigaste uppgift att hjälpa företag att skapa ett hållbart arbetsliv för alla.

Det bästa sättet att åstadkomma detta är genom att stödja och förenkla det dagliga arbetet med arbetsmiljö, organisation och hälsa på arbetsplatserna.

När yrkeslivet blir längre, mera gränslöst och ställer allt högre krav på medarbetare och chefer behövs effektiva verktyg och medvetet arbetet för att alla ska hålla och må bra.

Bra arbetsmiljö är ingen slump. Därför behöver alla ställa frågan: Har vi arbetsglädje? Hur är vår arbetskultur? Ser vi tecken på ohälsa? Arbetar vi hälsofrämjande? Hur hanterar vi mobbning, konflikter och kriser?

Våra fler än 1000 experter hjälper 8000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda över hela landet att se sambanden och besvara arbetsplatsens kanske viktigaste frågor för employer branding.

ACTIWAY

När företagens främsta konkurrensfördel är rätt medarbetare blir hälsofrågorna också centrala för att attrahera, anställa och behålla rätt kompetens. Den nya generationens talanger attraheras inte bara av arbetsgivare som stämmer överens med deras egen livsstil och värderingar. De prioriterar även de som månar om sina anställdas välmående och livsbalans. Hälsa är därför ett av de viktigaste Employer Branding-verktygen för arbetsgivare idag.

ActiWay är ett hälsoföretag som erbjuder en portal för administration av friskvårdbidraget och andra hälsoförmåner.

Över 350 arbetsgivare runt om i landet använder ActiWay, och dessa har totalt 300 000 medarbetare som kan nyttja sina hälsoförmåner hos någon av de över 7000 anslutna hälsoleverantörerna i portalen.

ActiWay arbetar aktivt med att informera om friskvårdbidraget för att få fler människor aktiva. Genom direktkommunikation med användarna i systemet finns möjlighet att inspirera till aktivitet, vilket leder till att aktiveringsgraden av friskvårdbidraget ökar. ActiWay arbetar med att belysa hälsoeffekterna utifrån olika perspektiv, såväl för individen, organisationen som för samhället i stort och vi vet att högre aktivering ger effekt i alla led.

INTRESSERAD?

Vill du veta mer om de partnerskap som SM i Employer Branding erbjuder?
Kontakta Helena för mer informtion