PARTNERS

OFFICIAL PARTNER

Som Sveriges ledande företagshälsa ser vi på Previa det som vår viktigaste uppgift att hjälpa företag att skapa ett hållbart arbetsliv för alla.

Det bästa sättet att åstadkomma detta är genom att stödja och förenkla det dagliga arbetet med arbetsmiljö, organisation och hälsa på arbetsplatserna.

När yrkeslivet blir längre, mera gränslöst och ställer allt högre krav på medarbetare och chefer behövs effektiva verktyg och medvetet arbetet för att alla ska hålla och må bra.

Bra arbetsmiljö är ingen slump. Därför behöver alla ställa frågan: Har vi arbetsglädje? Hur är vår arbetskultur? Ser vi tecken på ohälsa? Arbetar vi hälsofrämjande? Hur hanterar vi mobbning, konflikter och kriser?

Våra fler än 1000 experter hjälper 8000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda över hela landet att se sambanden och besvara arbetsplatsens kanske viktigaste frågor för employer branding.

OFFICIAL PARTNER

Med en bakgrund inom rekryteringsbranschen och en kunskap om hur man tar fram molnbaserade lösningar bestämde sig Adways grundare för att utveckla ett mer effektivt sätt att nå potentiella jobbkandidater.

Idag är Adway en samling individer med en passion för teknologi, digital marknadsföring och framtidens talent acquisition. Adways vision är att vara den ledande leverantören av lösningar inom HR-tech och recruitment marketing för de största företagen i Europa.

Vi tillhandahåller smarta, innovativa och de allra senaste produkterna för att hjälpa våra kunder att attrahera fler och bättre kandidater på ett smartare sätt – helt automatiskt!

Idag hjälper vi några av Sveriges största arbetsgivare att jobba mer effektiviserat, datadrivet och med ett tydligt fokus på mätbarhet. Låt Adways plattform ta ditt team till nästa nivå med hjälp av modern teknologi.

EVENT PARTNER

När företagens främsta konkurrensfördel är rätt medarbetare blir hälsofrågorna också centrala för att attrahera, anställa och behålla rätt kompetens. Den nya generationens talanger attraheras inte bara av arbetsgivare som stämmer överens med deras egen livsstil och värderingar. De prioriterar även de som månar om sina anställdas välmående och livsbalans. Hälsa är därför ett av de viktigaste Employer Branding-verktygen för arbetsgivare idag.

ActiWay är ett hälsoföretag som erbjuder en portal för administration av friskvårdbidraget och andra hälsoförmåner.

Över 350 arbetsgivare runt om i landet använder ActiWay, och dessa har totalt 300 000 medarbetare som kan nyttja sina hälsoförmåner hos någon av de över 7000 anslutna hälsoleverantörerna i portalen.

ActiWay arbetar aktivt med att informera om friskvårdbidraget för att få fler människor aktiva. Genom direktkommunikation med användarna i systemet finns möjlighet att inspirera till aktivitet, vilket leder till att aktiveringsgraden av friskvårdbidraget ökar. ActiWay arbetar med att belysa hälsoeffekterna utifrån olika perspektiv, såväl för individen, organisationen som för samhället i stort och vi vet att högre aktivering ger effekt i alla led.

EVENT PARTNER

Begraven i ett berg av CV:n men hittar ändå inte rätt kandidat? Äntligen finns en lösning!

Efter att ha identifierat en beteendeförändring i hur dagens jobbsökare använder sin mobil, föddes idén om att skapa en helt mobilbaserad och CV-lös rekryteringsprocess. Dagens befintliga rekryteringssystem är uppbyggda på tunga dokument som vanligtvis inte finns tillgängliga i mobilen – vilket idag är den vanligaste enheten att använda sig av när man letar jobb. Dessutom säger ett papper inte särskilt mycket om en människas kompetens, motivation eller personlighet.

Nu presenterar vi Higher – framtidens mobila rekryteringssystem. Att söka jobb och rekrytera personal är inte längre en tidsödande process. Med hjälp av kompetensbaserade frågor, psykologiska tester och video är CV:t äntligen ett minne blott! Snabbt, effektivt och rättvist –både för dig som rekryterar och för kandidaten.

Det är människor som gör skillnaden mellan bra och fantastiska företag. Det vet vi och ett antal stora bolag som redan testat Higher. Gör det du också!”

EVENT PARTNER

Idag är det viktigare än någonsin att som företag ta hand om sina medarbetare. Nespresso Professional bidrar till att skapa en trevligare och attraktivare arbetsplats där medarbetarna känner motivation och arbetsglädje. Genom att erbjuda ett hållbart producerat kaffe av högsta kvalitet ger ni dessutom ett gott första intryck för era kunder.

Hållbarhet går som en röd tråd i Nespressos verksamhet. Tillsammans med Rainforest Alliance har Nespresso implementerat långtgående jordbruksprogram ämnade att kombinera vår kaffeexpertis med deras goda kunskap om social och miljömässig hållbarhet och de bästa jordbruksmetoderna. Mer än 70 000 odlare är involverade i 12 länder och får utbildning och teknisk support genom ett nätverk av över 400 agronomer, många av dem kvinnliga.  Som en utökning av jordbruksprogrammet har Nespresso tillsammans med bl a Fairtrade International även implementerat ett pensionsprogram för jordbrukarna för att säkra deras framtid.

Nespressos kaffemaskiner är designade och byggda för att hålla länge, de är energisnåla och tekniken innebär att endast exakt mängd kaffe, vatten och energi används för varje kopp kaffe, dvs inget går till spillo. Genom att återvinna sina kapslar sluter man kretsloppet, aluminiumet är oändligt återvinningsbart och kaffesumpen blir till biogas eller biogödning.

INTRESSERAD?

Vill du veta mer om de partnerskap som SM i Employer Branding erbjuder?
Kontakta Helena för mer information!