OFFICIAL PARTNERS

PREVIA

Som Sveriges ledande företagshälsa ser vi på Previa det som vår viktigaste uppgift att hjälpa företag att skapa ett hållbart arbetsliv för alla.

Det bästa sättet att åstadkomma detta är genom att stödja och förenkla det dagliga arbetet med arbetsmiljö, organisation och hälsa på arbetsplatserna.

När yrkeslivet blir längre, mera gränslöst och ställer allt högre krav på medarbetare och chefer behövs effektiva verktyg och medvetet arbetet för att alla ska hålla och må bra.

Bra arbetsmiljö är ingen slump. Därför behöver alla ställa frågan: Har vi arbetsglädje? Hur är vår arbetskultur? Ser vi tecken på ohälsa? Arbetar vi hälsofrämjande? Hur hanterar vi mobbning, konflikter och kriser?

Våra fler än 1000 experter hjälper 8000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda över hela landet att se sambanden och besvara arbetsplatsens kanske viktigaste frågor för employer branding.

INTRESSERAD?

Kontakta Helena för mer informtion