MAGNET AWARDS ÅTTAARMADE JURY

Juryerna för 2023 års tävlande bidrag i Magnet Awards är under sammansättning och kommer som alltid bestå av handplockade och brett representerade kompetenser, individer med kompletterande erfarenheter och relevanta bakgrunder för respektive kategori.

Medlemmarna investerar 2-3 veckors arbetstid i att genomlysa, jämföra, marinera och bedöma – allt för att säkerställa kvalitet och att rätt arbetsgivare och bidrag till slut premieras. Juryarbetet genomförs både individuellt och i grupp.

2023/24  |  2022/23  |  2021/22  |  2019/20