7 JURYER

MAGNET AWARDS SJUARMADE JURY

Här är de – Magnet Awards åtta kategorijuryer som består av handplockade och brett representerade kompetenser från branschen – en syntes av jurymedlemmar med kompletterande erfarenheter och relevanta bakgrunder inom: HR, marknad, näringsliv, högskola och kommunikation.

JURYNS ARBETE I KLARTEXT
Juryarbetet genomförs i två faser. Samtliga jurymedlemmar investerar ca 1 veckas arbetstid i att genomlysa, jämföra, marinera och bedöma – allt för att säkerställa kvalitet och att rätt bidrag till slut premieras. Summan av det juryn kan och gör öppnar naturligtvis för många dynamiska och rafflande diskussioner under sena jurykvällar. Dessförinnan har varje jurymedlem själv rannsakat vilka bidrag som bör hissas eller dissas. Allt i linje med beprövad metodik.

OBS! Jurymedlemmar som av någon orsak kan uppfattas som jäviga exkluderas i bedömningen av aktuellt tävlingsbidrag.