SKICKA TÄVLINGSBIDRAG

I år kan bidrag skickas in i sju tävlingskategorier. Tävlande bidrag ska ha publicerats och varit aktiva i Sverige under 2020–2021, men kan mycket väl vara en del av en arbetsgivares globala arbetsgivarkommunikation. Juryerna har tre huvudkriterier för bidragsbedömning:

Strategi 30%
Kreativitet 30%
Effekt 40%

Notera att tävlingskategorin Öppen klass bedöms till 100% på kreativitet.

BAKGRUND & STRATEGI
Beskriv vilket problem ni ville lösa och hur med högst 2500 tecken.
Juryn behöver förstå förutsättningarna/ramarna för uppdraget, själva utmaningen, planen bakom och de val som ledde fram till lösningen. Beskriv gärna komplexiteten i uppdraget, er position/attraktionskraft som arbetsgivare och annat som påverkat ert val av strategi.
Juryn behöver också få ett grepp om syfte, mål, strategiska vägval, önskat läge på talangmarknaden, primära och sekundära målgrupper och annan information som gör bidraget möjligt att värdera och förstå.

LÖSNING & GENOMFÖRANDE
Beskriv hur ni gick tillväga med max 2500 tecken.
Juryn behöver förstå hur ni tacklade utmaningen rent kommunikativt, vilka problem som löstes, hur aktiviteter hängt ihop med strategi och tagit er till önskat läge. Beskriv gärna tankegångar kring val av tidsperiod, paketeringar och kommunikationskanaler etc.
Stötta beskrivningen genom att bifoga relevant dokumentation såsom (förklarings-)filmer, skärmdumpar, ljudfiler, bilder, aktivitetsplaner, annonser och annat visuellt beskrivande material.

RESULTAT
Beskriv den mätbara effekten med max 2500 tecken. (OBS! Gäller ej tävlingskategori Öppen klass).
Magnet Awards handlar om resultat och vad som uppnåtts utifrån satta KPIer och mål. Alla typer av effekttal är intressanta så länge de visar att insaten har fungerat.
En stor fördel är om juryn får ta del av budget eller andra (uppskattade) investeringar som gjorts för att nå uppvisat resultat. Det gör det möjligt att ”vikta” bidragen mot varandra.
OBS! All information behandlas konfidentiellt av juryn, som också signerar en NDA innan de tar del av tävlingsmaterialet.

Här är de viktiga datumen:

  • Måndag 20 september kl 14.00 • Magnet Awards 2020/21 öppnar för inlämning av tävlingsbidrag.
  • Onsdag 8 december kl 20.00 • Magnet Awards 2020/21 stänger för inlämning av tävlingsbidrag.
  • Svårt att hinna? Förlängd din deadline till Onsdag 15 december kl. 20.00 med en tilläggsavgift om 1000 kr per bidrag.

Pris för att tävla är 1995 kr. Arbetsgivare som vill tävla med fler bidrag och/eller i fler kategorier betalar endast 995 kr för varje efterföljande inskickat bidrag. Moms tillkommer. För mer detaljer om tävlingen, se gärna Frågor & Svar

Magnet Awards är en Non Profit-tävling. Alla intäkter går till juryarbetet och till att skapa en fantastisk digital upplevelse av Magnets prisceremoni torsdagen den 17 februari 2022.