2020 ställdes tävlingen in på grund av Covid 19

Magnet Awards juryer består av handplockade och brett representerade kompetenser från branschen – en syntes av individer med kompletterande erfarenheter och relevanta bakgrunder för respektive tävlingskategori.

2023/24  |  2022/23  |  2021/22  |  2020/21  |  2019/20