NÄTVERKET BAKOM

VARFÖR GÖR FYRA KONKURRENTER GEMENSAM SAK?

Bakom Magnet Awards står byråerna Whydentify, Coreworkers, Business & People och Universum. Den förenande länken är att vi alla hjälper arbetsgivare att bygga varumärken som människor vill leva och utveckla.

Tillsammans har vi zoomat ut och förstått att det krävs nya beteenden, även av oss som konkurrerar om kunderna i det nya Employer Brandings-landskapet. Därför har vi den gemensamma viljan att vitalisera branschen med denna gemensamma plattform för kunskap, glädje, kvalificerat nätverkande, inspiration och livlig diskussion. Lika självklart ska Magnet Awards medverka till att svenska arbetsgivare blir bättre på att kommunicera och använda Employer Branding som överlevnadsstrategi och kulturen som motor i sitt varumärkesbyggande.

Magnet Employer Branding Awards är vårt bidrag till att skapa något större än oss själva. Baserat på en strikt Non Profit-princip öppnar vi upp och banar väg för målsättningen att etablera detta område på en större karta. För vi menar att de som satsar på kulturbyggande och arbetsgivarkommunikation från insidan och ut är de som lyckas mest. När det vill sig som bäst är Employer Branding faktiskt mer avgörande för framgång än förmågan att marknadsföra sina produkter och tjänster.

Magnet Awards är Sveriges största arena för kunskapsdelning, inspiration och tävling inom Employer Branding. Syftet med galan är att sätta Employer Branding i främsta rummet och hylla årets bästa kommunikationsinsatser inom området. På Magnet Awards ska de smartaste och mest resultatskapande lösningarna, internt och externt, få det erkännande de förtjänar.

WHYDENTIFY

Whydentify är en renodlad nordisk People Partner inom Talent Aquisition, Employer Branding och Lifelong Learning samt initiativtagare till Magnet Awards.

Whydentify kan mycket om HR, teknologi, människor, kultur, annonsering och varumärkesbyggande. Samtliga är avgörande för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Vi navigerar med följande övertygelser:

– Employer Branding är poänglös om den inte driver mot övergripande mål
– Varför är en av de viktigaste frågorna en arbetsgivare bör svara på
– Kulturer och arbetsgivarmärken byggs inifrån och har en egen personlighet
– Människor är viktigare än produkter och tjänster för långsiktig överlevnad
– Bästa möjliga kompetens inte attraheras eller stannar kvar genom traditionell kommunikation
– Alla arbetsgivare är unika, därmed också deras lösningar
– Ny teknologi är fantastisk när den används rätt
– Rekrytering och jobbkommunikation är i stark förändring
– Kandidaterna har makten och kandidatupplevelsen är avgörande
– Effekten kommer när strategi, taktik och genomförande går hand i hand
– Mätbarhet är avgörande för framgång

Whydentify är en nätverksbaserad organisation med stark kärna. Vi är sannolikt branschens bredaste, mest trovärdiga och transparenta mediebyrå.

UNIVERSUM

Access the new world of talent. How do you become an attractive employer, a talent magnet, with a brand that people want to live and develop? How do you do it on a playing field that requires completely new behaviors and communication strategies from you as an employer? Universe gives you the insights, strategies and tools needed to create an irresistible Employer Brand in this new world of talent.

Analytics. Our deep insights will help you become an attractive employer among your target talent. Unilever, Facebook and other Fortune 500 companies use our data for their strategies.

Advisory. Our advisory unit will create an EVP that resonates with your employees and future talent and communication concepts that evoke emotions to move your employer brand.

Activation. Our activation solutions will make sure you reach your target talent with the right messages at the right time in the right places.

Academy. Our World Class Employer Branding qualification is a methodical, tested and proprietary training program for Employer Branding, More than 700 of the world’s most progressive companies have attended the training.

COREWORKERS

Engagerade medarbetare ger framgångsrika företag. Vi på Coreworkers vet att engagerade medarbetare kan göra fantastiska saker. De kan flytta berg, och få företag att växa. Coreworkers är en kommunikationsbyrå inom  Employer Branding, Employee Engagement och Talent Sourcing. Med vår mix av kompetens från HR, kommunikation och affärsutveckling får vi medarbetare och verksamheter att växa och bli framgångsrika.

Allt för en bättre medarbetarupplevelse. Från insidan och ut! Vare sig behovet är att attrahera, rekrytera, introducera eller engagera. Vi på Coreworkers hjälper till hela vägen. Från insikt och analys till strategi, koncept, aktivering och produktion.

Vi har över 10 års erfarenhet inom Employer Branding, Employee Engagement och Talent Sourcing. Vi har jobbat med över 100 kunder, hållit i över 1000 fokusgrupper och pratat med tiotusentals medarbetare. Vi har lärt oss att alla verksamheter är unika – och har medarbetare som med rätt stöd presterar bättre, stannar längre och blir verksamheters bästa ambassadörer.

BUSINESS & PEOPLE

Vi på Business & People tror på kraften i den kreativa idén och kombinerar insikter inom Business-to-Business med Employer Branding. Och det är med kommunikation som verktig vi får medarbetare, affärer och varumärken att växa.

Varför B2B och Employer Branding? Helt enkelt för att affären och kulturen är två sidor av samma mynt; skapad av och för människor i en värld som idag handlar om att bli köpt på grund av att någon väljer att köpa. För oss är kundresan och medarbetarresan tvillingar – och det enda sättet att bli köpt och köpt igen.

Med starka idéer och strategier, kreativa kommunikationslösningar, effektiv Inbound Marketing och målfokuserad produktion av video, mässlösningar, digitala annonser och annan content lägger vi grunden för dig att kunna bygga värdeskapande relationer med, och bli köpt av, de människor du vill nå.