MAGNET TALKS

Magnet Awards är en kunskaps- och tävlingsarena som bland annat arrangerar SM i Employer Branding, en tävling som kommer tillbaka så snart tiden är lämplig. På vägen dit lanserar vi Magnet Talks – en serie webinarer som ska inspirera och bjuda på insikter kring branschaktuella teman.

WEBINAR #3 – VIRGINE DAGNET, HAGER GROUP

Magnet Talks #3 riktar blickarna mot hur kultur och medarbetarskap blir centrala byggstenar när Hager Group med 12.000 anställda i över 30 länder tar nästa utvecklingssteg. I samma webinar synar vi också hur HR tar en nyckelroll i framtagandet av en global affärsstrategi.

Hager Group inledde under pandemiåret 2020 en ambitiös strategisk 10-årig utvecklingsresa där kultur och medarbetarskap tillsammans med lärande är identifierade och uttalade prioriteringsområden.

Vår gäst heter Virginie Dagnet och har drivit det arbetet inom gruppen. Från att definiera ett nuläge och EVP till kulturella arketyper för framtiden och förankring av riktning och val med koncernledningen. Hon är också ansvarig för Talent Aquisition, som bland annat omfattar Employer Branding, Performance Management och Learning & Development där ett nytt Corporate University håller på att rullas ut som en hörnsten i den nya strategin.

TIDIGARE MAGNET TALKS

För dig som missat tidigare Magnet Talks, eller vill se de igen, har du möjlighet nedan. Här finner du också material som gjorts tillgängliga för nedladdning.

Det första Magnet Talks zoomade in på två organisationer som jobbar långsiktigt med Employer Branding som värdeskapare och kan påvisa det i konkreta resultat. De har under en utmanande period med Covid-19 dessutom lyckats öka sitt medarbetarengagemang och sin attraktionskraft! Under detta webinar delade Pernilla Nissler från Blocket och Frida Tydén från Lantmännen med sig av sitt långsiktiga arbete och hur de har arbetat med dessa frågor under den annorlunda tid vi befinner oss i. Webinariet avslutades med frågor.

Det andra Magnet Talks zoomade in på framtidens onboarding-resor. I videon under møter du bland annat Anna Cau, Head of People Group SupplyEricsson.
När företaget stod inför utmaningen att onboarda +200 nya medarbetare till en ännu icke färdigbyggd ny fabrik i USA revolutionerade hon företagets onboarding process med Virtual Reality och förflyttade medarbetarna 8000 km för att onboardas i företagets fabrik i Estland.

Ladda ner material

Screenshot 2021-01-15 at 11.39.19 AM
Ladda ner - Blocket